Miljörätt

Lexnova Nyheter

Täkt- och vattenverksamhet

Nyheter (2249)

Dispens från biotopskydd

"Möjligheterna till rationell jordbruksdrift" kan inte enligt miljööverdomstolen anses utgöra särskilda skäl som medger dispens från biot...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Ekonomisk säkerhet för deponering av avfall

Ekonomisk säkerhet för deponering av avfall enl. 15 kap. 34 § miljöbalken. En kommun yrkar att bli befriad från att lämna säkerhet på 37 ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Vållande till miljöstörning

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en lantbrukare för vållande till miljöstörning enligt 29 kap. 2 § miljöbalken. Hovrätten anse...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Miljörätt

Uppförande och drift av vindkraftverk.

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens beslut och tillåter vindkraftsbygge i Falkenberg. Boenden i området har överklagat byggpla...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt