Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Arvet som försvann – intervju med ombudet om tvisten med juristen

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Köprätt, Konsumenträtt, Skadeståndsrätt, Arv, gåva och testamente