Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Båtvarv kan ha brutit mot villkor vid pirbygge - MÖD återförvisar tillsynsmål

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).