Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

DO intervjuas om rätten till domstolsprövning

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Diskriminering, Skadeståndsrätt, Civilprocess, Sjö- och transporträtt