Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:121
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt