Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:173
Rättsområden
Fri rörlighet, Jordbruk och skogsbruk, Tillståndsfrågor, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer