Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2021:583
Omnämnda SFS
2021:579
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Djurhållning, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Marknadsrätt, Fri rörlighet, Konkurrensrätt