Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Intervju med ombudet i HD:s laglottsavgörande

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente