Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Juristen som fick rätt om den jäviga miljödomaren – intervju i Rättsfallet inifrån

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Domare, Civilprocess, Övrig miljörätt, Energirätt