Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommuns ansvar för skolskjuts vid växelvist boende blir HFD-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Trafik och fordon, Skola och utbildning, Kommunalrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig