Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 238 ( NJA 2019:17)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
6 kap. 4 § och 6 §, 26 kap. 2 § och 29 kap. 1 §och 2 § brottsbalken (1962:700)

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).