Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 294 ( NJA 2019:22)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
15 kap. 1 § och 7 § samt 17 kap. 11 § brottsbalken (1962:700)

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).