Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

NJA 2019 s. 327 ( NJA 2019:25)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
4 kap. 13 §, 30 kap. 7 §, 35 kap. 7 §, 46 kap. 17 § och 51 kap. 17 § rättegångsbalken (1942:740)

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).