Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Regeringen föreslår regler om ett utvidgat miljöansvar.

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Prop. 2006/07:95
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Djur- och växtskydd, Buller, Naturskydd, Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).