Om Blendow Lexnova

Om Blendow Lexnova

Juridiken förändras snabbt och det är viktigt att vara uppdaterad. Nyhetsbyrån Blendow Lexnova har sedan starten 2006 levererat juridiska nyheter, analyser, sammanfattningar och rekommendationer till yrkesverksamma jurister och beslutsfattare.

Blendow Lexnova

Din juridiska nyhetsbyrå

Våra nyhetstjänster ger dig tillgång till skräddarsydd nyhetsrapportering, när du behöver den. Information som inte berör dig sållas bort och du får precis det underlag du behöver för att kunna fatta rätt beslut i ditt dagliga arbete. Med vår mobilapp får du tillgång till nyheterna i realtid.


I vårt nätverk finns många av Sveriges absolut tyngsta juridiska experter, som analyserar och kommenterar rättsfall och lagstiftning, såväl i skriftlig form som play-tv och digitala seminarier.


Nyhetsbyrån Blendow Lexnova är en viktig källa för att sprida juridisk kunskap till allmänheten – våra nyheter ligger till grund för Dagens Juridik som ofta citeras i övrig media. Denna spridning och genomslagskraft tillsammans med vårt fokus på nyheter har gett Blendow Lexnova en särställning bland juridiska nyhetstjänster.


Välkommen att stifta bekantskap med oss!


Blendow Lexnova är din juridiska nyhetsbyrå