Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

6:e penningtvättsdirektivet – straffrättsliga definitioner

I december år 2020 ska det sjätte penningtvättsdirektivet vara implementerat i svensk rätt. Dess huvudfokus är att skapa enhetliga straffrättsliga definitioner av penningtvättsbrott samt definiera vad ett förbrott är. Se till att du är ajour kring vilka gärningar som kriminaliseras och hur företag kan bli straffansvariga.

Föreläsare meddelas senare

Under detta seminarium får du en tydlig genomgång av innehållet i det sjätte direktivet om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser. Vad som utmärker detta direktiv mot de tidigare är dess fokus på att ge medlemsstaterna tydliga och harmoniserade definitioner av vad som utgör penningtvättsbrott samt vilka straffrättsliga påföljder som bör gälla.  

Ur innehållet  

  • Vilka gärningar som kriminaliseras  
  • Hur företag i vissa fall kan bli straffrättsligt ansvariga 
  • Företagares ansvar att samverka 
  • Så bör bolag förbereda sig 
  • Revidering av policys  

Vem bör gå på seminariet? 

Affärsjurister – för att kunna ge tydliga råd till företagsklienter  

Compliance officers – för att på bästa sätt kunna revidera interna policys avseende penningtvättsbrott  

Bolagsjurister – för att i samverkan med compliance officer upprätta goda rutiner internt 


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Frukostserveras från kl. 8.00. Seminariet starar kl. 8.25.

Datum
Onsdag 29 april
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr