Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Advokaters skadeståndsansvar

Hur undermåliga råd kan advokater ge sina klienter? I ljuset av ett ny HD-dom går Christina Ramberg igenom hur advokaters skadeståndsansvar bedöms. Se till att du har koll på hur rättelse av bristande rådgivning bör göras och undvik risken för skadeståndsansvar.

Christina Ramberg
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. En av våra mest efterfrågade föreläsare som har mångårig erfarenhet av att föreläsa inom framförallt avtals... Mer…

Välkommen på ett seminarium med en av landets främsta experter inom affärsjuridik, professor Christina Ramberg. Här får du uppdaterade kunskaper om vilka rutiner advokater måste ha på plats för att hävda sin rätt vid eventuella skadeståndsanspråk från missnöjda klienter. Dessutom får du insikt om var gränsen för advokaters skadeståndsansvar går. 

På agendan

Med utgångspunkt i det så kallade Cypernmålet, har nu HD tagit upp frågan om ombuds ekonomiska ansvar till följd av undermålig juridisk rådgivning. Själva fallet handlade om en advokats rådgivning till ett fastighetsbolag varit oaktsam då fastighetsbolaget i senare skede var tvunget att betala ett stort skattetillägg. HD:s resonemang innehåller flera intressanta frågeställningar: 

  • Påverkar uppdragets omfattning oaktsamhetsbedömningen?  
  • Hur långtgående är advokaters ansvar när rättsfrågan de behandlar är oklar? 
  • Vilket ansvar bär uppdragsgivaren för risker som uppstått före rådgivningen? 

Vem bör gå på seminariet

För advokater och jurister är det kritiskt att veta hur deras rådgivning kan komma att granskas vid negativa ekonomiska följder för uppdragsgivaren. På grund av den överhängande risken för stora skadeståndsanspråk måste advokater och byråer veta när ansvar kan inträda. 

Ta chansen till ny kunskap om vilka rutiner som behöver vara på plats!

Intyg på 1,5 timmar utdelas till samtliga deltagare. Enklare lunch ingår.


Datum
Fredag 6 december
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr