Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

AI och juridiken – vad gäller?

Vem ansvarar för när AI gör fel eller orsakar skada? Få en genomgång av hur existerande regelverk ska tillämpas på artificiell intelligens (AI), hur immateriella rättigheter ska hanteras i förhållande till AI samt hur du undviker oförmånliga avtal, otillräckligt skydd och administrativa avgifter enligt GDPR.

Felix Makarowski
Felix är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med IT-avtal, GDPR, immaterialrätt och AI-relaterade frågor. Felix skrev hösten 2018... Mer…
Linus Larsén
Linus är verksam inom Delphis Tech & IP-grupp och jobbar framförallt med GDPR, IT-avtal, immaterialrätt och AI-relaterade frågor. Linus har hållit många ... Mer…

Genom detta seminarium får du en bättre verktygslåda för att hantera AI i avtal. Linus Larsén och Felix Makarowski diskuterar olika aspekter av AI-juridik samt utmaningarna med att tillämpa svensk lag på AI-teknik. Fokus ligger på frågor om ansvar, immateriella rättigheter och behandling av personuppgifter.

Ur innehållet

  • Hantering av ansvarsfrågor i relation till AI 
  • Hantering av immateriella rättigheter (input, AI-tekniken som sådan och output) i relation till AI 
  • Hantering av AI ur ett GDPR-perspektiv 
  • Avtalsrättsliga aspekter vid utveckling, användning och upphandling av AI-teknik 


Datum
Onsdag 18 november
Tid
08.30—10.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.