Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ändringar och tillägg (ÄTA) i entreprenader

Många tvister inom byggbranschen rör ÄTA och efterföljande diskussioner mellan entreprenör och beställare angående vad som ingår eller inte ingår i kontraktssumman. Det är därför viktigt att ha kännedom om regelverket kring ÄTA och tänka igenom sin upphandling eller sitt anbud för att undvika att byggprojekt fördyras.

Peter Degerfeldt
Advokat vid Landahl advokatbyrå. Expert inom entreprenad- och konsulträtt.

Under seminariet går Peter Degerfeldt igenom regelverket i standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vad kontraktsparterna ska iaktta när det gäller den administrativa hanteringen och standardavtalens regleringar samt hur ersättningen ska beräknas och underbyggas. Du får också en uppdatering av ändringar av standardbestämmelserna. 

Ur innehållet:

  • ÄTA regleringen i AB/ABT
  • Tidsaspekten
  • Ändringar av regelverket

Följer Advokatsamfundets riktlinjer för lärarledd utbildning.

Datum
Onsdag 3 februari
Tid
08.30—10.00
Online

Seminarietillfället har passerat men finns tillgängligt att se on-demand. Med Lexnova Webbinarier får du tillgång till landets främsta juridiska experter i ett digitalt format som du kan ta del av så många gånger du vill.

Till webbinariet