Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Anställdas immaterialrätt – praktisk genomgång

Anställdas uppfinningar, upphovsrättsliga verk och design är viktiga företagstillgångar varför det är nödvändigt att återkommande se över rutiner och avtal om förvärv och skyddet av sina tillgångar. En föråldrad rutin eller ett felaktigt avtal kan leda till stora kostnader. Få en genomgång av praxis som inte är offentlig.

Sanna Wolk
Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor i immaterialrätt. Grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), vid Upps... Mer…
Christopher Tehrani
Head of Patent Litigation och Senior Counsel vid advokatbyrån Cirio.

Under detta seminarium går Sanna Wolk och Christopher Tehrani, med unik insikt, igenom de problem som finns på området och hur du kan införliva nya och bättre rutiner. Eftersom merparten av immaterialrätter skapas inom ramen för anställningsförhållanden är det viktigt för företag att söka tillgodogöra sig rättigheternas ekonomiska värden. Uppdatera dig på i vilken mån rätten till arbetsresultat tillkommer arbetsgivaren – och till vilken kostnad. 

Ur innehållet:

  • Genomgång av praxis som inte är offentlig 
  • Nya kollektivavtal om anställdas immaterialrätter 
  • Nya ersättningsnivåer vid förvärv av anställdas immaterialrätter 


Datum
Onsdag 9 december
Tid
11.30—13.00
Online