Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Kritiska risker i arbetsmiljö vid hemarbete

Till följd av Coronavirusets effekter på samhället är det just nu många som arbetar hemifrån. Oavsett om det är medarbetaren som önskar arbeta på distans eller om det sker på arbetsgivarens initiativ – har arbetsgivaren fortfarande huvudansvaret för arbetsmiljön.

Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist med omfattande erfarenhet av att företräda klienter i såväl Arbetsdomstolen som i de allmänna domstolarna samt i skiljenämnder. Har också s... Mer…

Arbetsmiljölagen gör ingen skillnad på om arbetet utförs på distans eller på den arbetsplats som arbetsgivaren tillhandahåller. Därför är det viktigt att försäkra sig om att hemarbetsplatsen fungerar på ett lämpligt sätt och att tilldelade arbetsuppgifter inte ger upphov till en ohälsosam arbetsbelastning.

Välkommen till ett online-seminarium med arbetsrättsexperten Jonas Wiberg. Här får du en uppdatering kring senaste praxis och hur du genom proaktiva åtgärder undviker att begå arbetsmiljöbrott – och därmed risken för böter, straff och sanktionsavgifter.

Ur innehållet:

• Arbetsmiljölagen och den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete

• Hemarbetsplatsens brister i arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar 

• Vad händer om arbetstagaren skadar sig under arbetstid i hemmet? 

• Medarbetarens arbetssituation och ohälsosam arbetsbelastning

• Att behöva kontrollera arbetstagarens arbete – så gör du korrekta avstämningar 

• Avtal om distansarbete och dess innehåll

Vem bör gå på seminariet?

HR, chefer, vd, delägare, skyddsombud, jurister och advokater.


Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Uppkoppling från kl. 11.00. Seminariet startar kl. 11.30.

Datum
Onsdag 3 juni
Tid
11.30—13.00
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.