Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Arbetsmiljöansvar och delegering – vad gäller?

Om någon på din arbetsplats skulle bli sjukskriven eller drabbas av en olycka, kan det i värsta fall leda till böter eller fängelse för ansvarig chef. Säkerställ att du har rätt förutsättningar för att se över arbetsmiljön på just din arbetsplats.

Anneli Lönnborg
Advokat vid Advokatfirman Fylgia med gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor, främst utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Har även god erfa... Mer…

Arbetsgivaren har ett omfattande arbetsmiljöansvar, men kan också delegera ansvaret till chefer på olika nivåer inom organisationen. Efter en delegering är det viktigt att den ansvariga både får utbildning och tillräckligt stöd för att utföra sina arbetsuppgifter regelrätt.

Välkommen till seminariet där advokat Anneli Lönnborg från Advokatfirman Fylgia går igenom ansvaret för arbetsmiljö och delegering av detta ansvar. Lär dig att i rätt tid identifiera risker på din arbetsplats och uppdatera dig om hur det legala regelverket ser ut. Vidare får du kunskap om hur du etablerar tydliga rutiner genom policys och hur dessa löpande ska revideras.  

Ur innehållet:

  • Vilka policys som behöver upprättas 
  • Kunskap om senaste praxis på området 
  • Hur det legala ramverket ser ut 
  • Hur en kontroll från arbetsmiljöinspektionen går till  
  • När ansvaret kan delegeras

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Enklare lunch serveras kl. 11.00. Seminariet startar kl. 11.25.

Vem bör gå på seminariet?

HR-ansvariga, chefer, arbetsgivare, skyddsombud, jurister och advokater.Datum
Fredag 21 februari
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr