Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Arbetsmiljöansvar och delegering – vad gäller?

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivare ska förebygga att medarbetare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Om ansvarig chef inte säkerställer rutiner för detta, kan det leda till böter eller fängelse för vederbörande. Säkerställ att du har rätt förutsättningar för att se över arbetsmiljön på just din arbetsplats.

Anneli Lönnborg
Advokat vid Advokatfirman Fylgia med gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor, främst utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Har även god erfa... Mer…

Välkommen till ett seminarium där advokat Anneli Lönnborg går igenom ansvaret för arbetsmiljö och delegering av detta ansvar. Lär dig att i rätt tid identifiera risker på din arbetsplats och uppdatera dig om hur det legala regelverket ser ut. Vidare får du kunskap om hur du etablerar tydliga rutiner genom policys och hur dessa löpande ska revideras.  

Ur innehållet:

  • Vilka policys som behöver upprättas 
  • Kunskap om senaste praxis på området 
  • Hur det legala ramverket ser ut 
  • Hur en kontroll från arbetsmiljöinspektionen går till  
  • När ansvaret kan delegeras

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Enklare lunch serveras kl. 11.00. Seminariet startar kl. 11.25.

Vem bör gå på seminariet?

HR-ansvariga, chefer, arbetsgivare, skyddsombud, jurister och advokater.Datum
Fredag 21 februari
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk