Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Arbetstagare med missbruksproblem – undvik fallgroparna och gör rätt som arbetsgivare

Håll dig uppdaterad på vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd när en arbetstagare har missbruksproblem. Hur långt sträcker sig egentligen rehabiliteringsansvaret? Och när kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare med missbruksproblem?

Johan Thörn
Partner vid edpLaw Advokatbyrå med fokus på arbetsrättsliga frågor. Bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förh... Mer…
Dino Kalamujic
Dino är partner på edpLAw advokatbyrå och har specialiserat sig på arbetsrätt. Med 14 års erfarenhet har Dino hjälpt internationella och svenska bolag med rå... Mer…

Under seminariet går advokaterna Johan Thörn och Dino Kalamujic vid EDPlaw igenom den arbetsrättsliga regleringen, vilka krav som arbetsmiljölagen ställer på en arbetsgivare i detta avseende och anställningsskyddets gränser. Du får förståelse för rättsläget avseende arbetstagares missbruksproblem ur ett arbetsrättsligt perspektiv och bättre förutsättningar och verktyg för att hantera problematiken i praktiken.

Ur innehållet:

  • Misskötsamhet vid missbruksproblem och anställningsskyddet 
  • Praktiska tips och råd om hur man hanterar arbetstagares missbruksproblem utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv i praktiken 
  • GDPR och hantering av känsliga personuppgifter vid rehabiliteringsutredningar m.m.Datum
Fredag 16 april
Tid
08.30—10.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.