Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Att sluta avtal i tid av osäkerhet

Under rådande omständigheter behöver nya frågor ställas innan avtal ingås. Vad händer när avtalsparter är medvetna om att osäkra förhållanden råder? Och hur kan man på olika sätt fördela risker om omvärldsförhållandena försämras eller förbättras? Se till att du vet hur avtal ska skrivas i tider av osäkerhet och vilka följder det kan få i efterhand.

Christina Ramberg
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. En av våra mest efterfrågade föreläsare som har mångårig erfarenhet av att föreläsa inom framförallt avtals... Mer…

Välkommen till ett seminarium om avtalsrättens svåra frågor till följd av utbrottet av coronaviruset – det tredje seminariet i vår serie om avtal och ändrade förhållanden med professor Christina Ramberg och Johan Ramberg. Under detta seminarium behandlas svårigheterna med att skriva avtal under osäkra förhållanden och hur parter bör tänka vid framtida avtalsskrivande.

Ur innehållet:

  • Sluta avtal i tid av osäkerhet
  • Villkor om avtalstiden
  • Vad betyder styrkeförhållandet?
  • Vinst- och riskfördelningsalternativ
  • Fungerar Force majeure och hardship-klausuler när parterna är medvetna om riskerna?
  • Oskälighetsinvändningar i efterhand
  • Avbeställningsrätt

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Du hittar webbinariet här

Datum
Måndag 18 maj
Tid
11.30—13.00
Plats
Online via live-länk eller inspelat webbinarium
Delta online
Det går även att delta via live-länk