Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Senaste nytt på avfallsområdet

Det har skett mycket på avfallsområdet de senaste åren, däribland ändringsdirektivet till EU:s ramdirektiv för avfall. Hur ska vissa massor klassificeras och är de tillstånds- eller anmälspliktiga? När behövs tillstånd och när räcker det med en anmälan? Få en uppdatering på det senaste om juridiken kring avfall.

Elisabeth Werner
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi med särskilt inriktning mot miljö- och fastighetsrätt. 

Under detta seminarium går Elisabeth Werner, Parner & Advokat vid Advokatfirman Delphi, igenom relevant praxis för att klargöra rättsläget och de regeringsuppdrag som är pågående för att se hur utvecklingen kan komma att se ut framåt. Säkerställ att du är uppdaterad på ändringar inom området, vilka kärnfrågor som är återkommande och varför.

Ur innehållet:

  • Grundläggande om avfallsregleringen och dess bakgrund och syfte
  • När, hur och varför uppstår det ofta problem med tillämpningen av lagen
  • Genomgång av rättsläget, då, nu och framåt

Följer Advokatsamfundets riktlinjer för lärarledd utbildning

Datum
Tisdag 20 april
Tid
11.30—13.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.