Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Bemötande av våldsutsatta personer i rollen som ombud

Som ombud möter du personer, både vuxna och barn som varit med om traumatiska händelser. Förhör och domstolsförhandlingar kan påverka den drabbade mentalt. Ett felaktigt bemötande kan i värsta fall leda till att personen återtraumatiseras. Vilka är de psykologiska aspekterna man bör känna till och tänka på vid bemötandet av en person som har varit utsatt för ett trauma?

Emelie  Franzer
Emelie Franzer har utbildat sig genom Nationellt Centrum för Kvinnofrid och har därefter arbetat ideellt med kvinnojourer.  Idag är hon med och driver Elande... Mer…

På det här seminariet får du praktiska tips på hur du bemöter dessa personer och hur du hjälper dem på ett professionellt sätt. Med små medel kan du som ombud bidra till att den drabbade får en positiv bild av rättsväsendet oavsett utgången i målet eller ärendet när den drabbade tagit steget att berätta om sin utsatthet. Se till att du har förståelse för den roll du kan ha i den drabbades läkande process, hur du utvärderar den drabbades situation och hur den drabbade kan sätta ord på våldet inför ett förhör. 

Ur innehållet  

  • Tips kring bemötande
  • Sätta ord på den drabbades våld inför förhör
  • Olika våldsformer

Vem bör gå på seminariet?  

Du som arbetar som biträdande jurist, advokat, inom socialtjänsten samt polisen för att finslipa ditt bemötande när du arbetar med personer som varit våldsutsatta. 

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Måndag 18 maj
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14
Delta online
Det går även att delta via live-länk