Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Compliancearbete i praktiken – kritiska moment

En funktion för regelregelefterlevnad har blivit allt vanligare i flera typer av organisationer och de regulatoriska ramverken växer i omfattning. Compliance-funktionens ansvarsområden är att underlätta för företag och myndigheter att säkerställa efterlevnad av aktuell lagstiftning. Brister kan leda till böter, indragna tillstånd och allvarliga brister i kundskyddet.

Helene Holm
Advokat vid advokatbyrån Next Advokater med lång erfarenhet av försäkring, bank och finans. Har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och re... Mer…

Under detta seminarium går Helene Holm igenom en förenklad metod för compliancearbete i praktiken. Du får kunskap om hur man etablerar en compliancefunktion internt samt vilka delar som bör fokuseras på. 

Ur innehållet:

  • Funktionens ansvarsområde
  • Funktionens organisation
  • Ett riskbaserat förhållningssätt 
  • Förenklad metod för compliancearbetet
Datum
Onsdag 24 februari
Tid
08.30—10.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.