Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Corona och Life Science – framtida utmaningar

Brist på sjukvårdsmateriel, försenade kliniska studier och sämre regelefterlevnad. Detta är bara några av de risker som identifierats för sjukvårdssektorn internationellt. Hur ska jurister och beslutsfattare agera och prioritera rätt i tider av osäkerhet?

Föreläsare meddelas senare

Välkommen till detta livesända seminarium om Life Science-utmaningar till följd av Covid-19. Förutom uppenbara kontrakuella svårigheter har flertalet andra risker identifierats som har legala följdverkningar. Du som deltar får en bättre förståelse för hur frågor kring vaccin, kliniska tester och immaterialrätt hanteras.

Ur innehållet

  • Genomgång av identifierade utmaningar
  • Vilka åtgärder har vidtagits sedan utbrottet?
  • Europeiska läkemedelsmyndighetens riktlinjer

Vem bör gå på seminariet

Advokater, jurister, bolagsjurister inom Life Science-sektorn, beslutsfattare inom hälsa och sjukvård.

Online-seminarium – så här går det till

Det här är ett seminarium som kommer att sändas online. Du kommer dagen innan seminariet äger rum få en inbjudan med en personlig streaminglänk till seminariet. Du kommer ha möjlighet att ställa dina frågor till experterna i vår chattfunktion och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Tisdag 1 september
Tid
08.30—10.00
Plats
Online via live-länk eller inspelat webbinarium
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.