Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Det förstärkta laglottsskyddet

Rättsregeln om det förstärkta laglottsskyddet tillämpas ofta i den praktiska advokatverksamheten. Men ska gåvor återbäras till gåvogivaren före eller efter bodelning? Hovrätten har kommit med en efterlängtad dom som är högaktuell eftersom frågan hittills inte prövats i högsta instans.

Emelie  Franzer
Emelie Franzer har utbildat sig genom Nationellt Centrum för Kvinnofrid och har därefter arbetat ideellt med kvinnojourer.  Idag är hon med och driver Elande... Mer…

Föreläsaren går igenom den omstridda frågan huruvida gåvor som omfattas av 7 kap. 4 § ärvdabalken ska återbäras till gåvogivaren före eller efter bodelning. Du som deltar får dessutom en uppdatering av vilken vägledning som går att finna i praxis och doktrin. Hovrätten har i en ny dom prövat flera delfrågor varav två är aktuella att ta upp inom ramen för detta föredrag. Detta är dels frågan om hur stor andel av gåvorna som ska återbäras vid beräkning av bröstarvingarnas laglotter, dels frågan om det föreligger särskilda skäl emot att tillämpa 7 kap. 4 § ÄB.

Ur innehållet

  • Ny hovrättsdom
  • Tvistefrågor
  • När föreligger särskilda skäl
Datum
Tisdag 8 december
Tid
08.30—10.00
Online