Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Digital Services Act – en ny giv för digitala tjänsteleverantörer?

Allt sedan e-handelsdirektivets tillkomst i början av 2000-talet har frågan om vilket ansvar digitala tjänsteleverantörer har (och bör ha) varit föremål för diskussion. Det står nu klart att EU-kommissionen kommer att presentera ny lagstiftning på området i slutet av 2020, och mycket talar för att Digital Services Act kommer att förändra den nuvarande lagstiftningen för digitala tjänster i grunden.

David Frydlinger
David är advokat och delägare på Cirio och har bl.a tjugo års erfarenhet av rådgivning inom frågor rörande IT, digitalisering och e-handel. 
Robin  Heimdahl
Robin tillhör Cirios digitala synergigrupp och arbetar främst med offentliga kontrakt och konkurrensrätt. 

Lagstiftningen väntas innehålla moderna och reviderade regler för de digitala tjänster som idag är en självklar del i samhället och kommer få stora följdverkningar för alla digitala aktörer. Lär dig att navigera i det nya regelverket och få inblick i de viktigaste förändringarna. Under seminariet går David Frydlinger och Robin Heimdahl igenom hur företag ska anpassa sig till de nya reglerna när dessa träder i kraft och hur man undviker att bryta mot lagen vid tillhandahållandet av digitala tjänster. 

Ur innehållet:

  • Ansvaret för digitala tjänsteleverantörer
  • Stora plattformars (s.k. gatekeepers) tillgång till data
  • Nya konkurrensverktyg 
Datum
Torsdag 28 januari
Tid
08.30—10.00
Plats
online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.