Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Digitala plattformsjättar och nya konkurrensproblem

Nya konkurrensproblem har aktualiserats och marknadsstrukturen är idag ofördelaktig. Digitala plattformsbolag såsom Google, Facebook och Amazon har befäst sina positioner som överlägset marknadsledande och i en förlängning kan den försvagade konkurrensen komma att skada hela samhällsekonomin.

Per Karlsson
Advokat och grundare av Advokatfirman Per Karlsson & Co. Har arbetat med konkurrensrätt i 25 år som advokat, regeringstjänsteman och chefsjurist på Konku... Mer…

Eftersom marknadsmakt kan koncentreras till ett fåtal företag, har det blivit svårare för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Skarpa åtgärder är på ingång och det diskuteras om det finns behov av nya regelverk.

Välkommen till ett seminarium där advokat Per Karlsson, kartlägger och förklarar det konkurrensrättsliga läget gentemot digitala plattformar. Se till att du är uppdaterad kring vad EU-kommissionen och andra politiska organ gör för att utjämna förutsättningarna på den digitala marknaden. Här får du verktyg för att hantera konkurrenssituationer mot väletablerade storbolag och en redogörelse om den absolut senaste debatten.

Ur innehållet

  • Konkurrensen från EU-rättsligt håll
  • Redogörelse av ny praxis
  • Utmärkande konkurrenssituationer gentemot digitala plattformar
  • Att konkurrensrättsligt likställa Google med statliga bolag 

Vem bör gå på seminariet?

Affärsjurister, advokater, bolagsjurister, företagare, corporate finance, IT-ansvariga, chefer, marknadsansvariga, Compliance Officers och andra som arbetar med frågor som rör digitala plattformar. 

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan. Enklare lunch ingår.

Datum
Fredag 17 april
Tid
11.00—13.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr