Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Distansavtal vid försäljning av fastighet

Med fortsatta rekommendationer om hemarbete är det viktigt att vara uppdaterad på de legala förutsättningarna för avtalsundertecknande på distans. Hur går man tillväga när parterna av ett eller annat skäl inte kan mötas för att samtidigt underteckna ett avtal om försäljning av en fastighet? Få en uppdatering om vad som gäller vid såväl fastighets- som aktieaffärer.

Henrik Ståhlberg
Ansvarig för affärsområdet fastighet, med omfattande erfarenhet av rådgivning till svenska och internationella investerare vid köp och försäljning av fastigh... Mer…

Är det tillräckligt att ett avtal om överlåtelse av aktier eller andelar i ett fastighetsbolag undertecknas elektroniskt? Under detta seminarium går Advokat Henrik Ståhlberg igenom praxis, ger praktiska tips och exempel på när kravet på köparens och säljarens underskrifter gjorda för hand på en och samma handling innan bundenhet uppkommer fortfarande gäller samt utmaningar när det kommer till bevisföring i en eventuell tvist. 

Datum
Onsdag 18 november
Tid
11.30—13.00
Online

Seminarietillfället har passerat men finns tillgängligt att se on-demand. Med Lexnova Webbinarier får du tillgång till landets främsta juridiska experter i ett digitalt format som du kan ta del av så många gånger du vill.

Till webbinariet