Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Väsentlig rubbning – så kompenseras effektivitetsförluster

Vad gäller om genomförandet av ett entreprenadprojekt rubbas väsentligt? Hur ska entreprenörer gå tillväga för att få tilläggsersättning och tidsförlängning? Se till att du är uppdaterad om när villkoren för ersättningskrav är uppfyllda – och få praktisk vägledning om hur du undviker framtida tvister.

Peter Degerfeldt
Advokat vid Landahl advokatbyrå. Expert inom entreprenad- och konsulträtt.

För entreprenörer är det kritiskt att kräva korrekt ersättning i tid. Annars kan stora kostnader uppstå jämfört med vad som varit överenskommet. Beställare av entreprenadprojekt riskerar istället att få höjda ersättningskrav när förutsättningarna för projektet förändras. Därför måste både du som är entreprenör, beställare och jurist veta vad som gäller – och agera snabbt.

I den uppmärksammade "NCC-domen" behandlades begreppet väsentlig rubbning. Advokat Peter Degerfeldt reder ut begreppet och tar upp flera viktiga rättsfall som påverkar alla parter i entreprenadprojekt. På seminariet får du dessutom en genomgång av ny rättspraxis med tonvikt på avgöranden ifrån tingsrätt och hovrätt, vad gäller entreprenad- och konsulträtt.

Ur innehållet:

  • Genomgång av begreppet väsentlig rubbning
  • Redogörelse av vissa aspekter i NCC-domen
  • Senare års rättspraxis i vidare mening

Idealiskt för dig som arbetar på någon av sidorna i ett entreprenadrättsligt förhållande eller dig som är konsult eller rådgivare inom byggbranschen.

Intyg på 1,5 timmar ingår.

Frukost serveras från 08.00. Seminariet startar 08.25.


Datum
Torsdag 21 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Plan 6, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr