Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ersättning enligt miljöbalken

När föreligger ersättningsrätt enligt miljöbalken och vad är ersättningsrättens omfattning och begränsningar? Nu finns ny praxis angående ersättning vid beslut om nekade tillstånd. Säkerställ att du är uppdaterad på grunderna för ersättningsrätt enligt miljöbalken och reglerna om rätt till ersättning vid olika beslut.

Henrik Malmberg
Henrik Malmberg arbetar idag som jurist på Agnes advokatbyrå och företräder bl.a. verksamhetsutövare i mål om tillstånd till vattenverksamhet och omprövning ... Mer…

Välkommen till ett online-seminarium där du får en genomgång av viktiga avgöranden i praxis, grundläggande processuella regler vid talan om ersättning och hantering av anspråk på ersättning inför ersättningsgrundande beslut. Henrik Malmberg har lång erfarenhet av tillstånds- och omprövningar av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Han går systematiskt igenom hur du undviker risker som att en ersättningsberättigad inte får den ersättning som den har rätt till eller att en ersättningsskyldig behöver betala mer ersättning än vad den är skyldig till.

Ur innehållet:

  • Grundläggande principer för ersättning enligt miljöbalken
  • Ersättning till följd av vissa myndighetsbeslut enligt 31 kap 4 § miljöbalken
  • Ersättning i mål om vattenverksamhet, skillnader jämfört med mål om miljöfarlig verksamhet
  • Ersättningsrättens omfattning och begränsningar
  • Viktiga avgörande i praxis 

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Fredag 4 september
Tid
11.00—13.00
Plats
Via live-länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.