Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Ersättningsrätt när det allmänna ingriper – typsituationer

När en myndighet fattar beslut enligt miljöbalken som innebär att mark tas i anspråk eller att markägarens möjligheter att använda sin mark begränsas aktualiseras frågan om rätten till ersättning för markägaren. Hur undviker man riskerna att inte få den ersättning man har rätt till och säkrar rimliga ersättningsbelopp?

Henrik Malmberg
Henrik Malmberg arbetar idag som jurist på Agnes advokatbyrå och företräder bl.a. verksamhetsutövare i mål om tillstånd till vattenverksamhet och omprövning ... Mer…

Under detta seminarium går Henrik Malmberg igenom de grundläggande förutsättningarna för ersättningsrätt vid ingripande från det allmänna och hur ersättningsbestämmelserna har tillämpats i praxis. Få en uppdatering av ersättningsrättens omfattning och begränsningar, viktiga avgöranden och processuella frågor. 

Ur innehållet:

  • Ersättningsrätt för markägare
  • Beslut om vattenskyddsområden
  • Natura 2000-tillstånd
  • Beslut inom ramen för samråd (12:6 MB)
Datum
Tisdag 8 december
Tid
11.30—13.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.