Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Europadomstolens senaste praxis – en praktisk guide

Om du inte är uppdaterad kring hur grundläggande rättigheter behandlas i Europadomstolen är du sämre rustad att företräda dina klienters intressen kommande processer. Här får du en konkret överblick av de viktigaste fallen och hur du tillämpar dem i ditt arbete.

Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik med bakgrund från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, EU-kommissionen och Centrum för rättvis... Mer…

Europadomstolens praxis är vidsträckt och omfattande. Därför är det viktigt att som jurist kunna navigera sig till relevanta fall att åberopa i det egna arbetet. Få kunskap om senaste praxis och hur du bättre tillämpar den i din yrkesutövning. 

På det här seminariet går Anna Rogalska Hedlund igenom senaste praxis från Europadomstolen. Rogalska Hedlund har arbetat på domstolen och i egenskap av ombud drivit flera mål som rör fri- och rättighetsjuridik. Som deltagare får du bättre rutiner för att följa utvecklingen på fri- och rättighetsområdet, vilket sparar tid vid framtida eftersökning av praxis.

Ur innehållet:

  • Den senaste rättsutvecklingen i Europadomstolen 
  • Analys av tendenser i praxis 
  • Praktiska råd vid tillämpning av praxis
  • Urval av intressanta fall från EU-domstolen

Intyg på 1,5 timmar utfärdas vid efterfrågan.

Frukost serveras från 8.00 . Seminariet startar 8.25.


Datum
Torsdag 2 april
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr