Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Kritiska lärdomar från Europadomstolen

Norge ansågs bryta mot mänskliga rättigheter och fälldes nyligen för felaktiga omhändertaganden av barn. Som ombud berörs du av frågor om de grundläggande rättigheterna i ditt dagliga arbete. Ta chansen att öka förståelsen för hur du bättre kan tillvarata din klients intressen i tvister mot det allmänna.

Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik med bakgrund från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, EU-kommissionen och Centrum för rättvis... Mer…

Under det här seminariet går experten Anna Rogalska Hedlund igenom de viktigaste trenderna i Europadomstolens praxis. Efter genomfört seminarium har du bättre möjlighet till framgång i processer eftersom god argumentation med förankring till grundläggande rättigheter är avgörande. Dessutom får du bättre möjligheter att hålla dig uppdaterad på fri- och rättighetsområdet, vilket sparar tid vid framtida eftersökning av praxis.

Ur innehållet:

  • Dubbelbestraffningsfrågor
  • Familjerättsliga ärenden
  • Utlänningsrätten och grundläggande rättigheter
  • Urval av praxis

Intyg på 1,5 timmar utfärdas vid efterfrågan.

Frukost serveras från 8.00 . Seminariet startar 8.25.


Datum
Torsdag 2 april
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr