Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Fastighetsägarens ansvar – en checklista

Fastighetsägaren har ett ansvar för hälsa och säkerhet för personer som vistas i eller omkring fastigheten. Bristande kunskap om hur långtgående ansvaret är och hur det kan begränsas, kan leda till skadeståndsansvar vid olyckor.

Hanna Tynkkynen
Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater. Specialiserad inom fastighetsrätt och miljörätt.
Jöns Gerhardsson
Advokat och delägare vid advokatbyrån Gerhardsson Tynkkynen Advokater, med huvudsaklig inriktning mot tvistlösning och processer.

Utifrån ny praxis analyserar våra experter omfattningen av fastighetsägarens ansvar vid olyckor och ohälsosamma förhållandet. Dessutom behandlas det miljörättsliga ansvaret, där tillstånd av olika slag behövs för att kunna nyttja och utveckla fastigheten. 

Se till att du är uppdaterad vilka lagar och regler fastighetsägare måste förhålla sig till. Med rätt kunskap kan dyra framtida misstag undvikas. Efter genomfört seminarium har du fått praktiska tips på hur du kan arbeta förebyggande för att identifiera och minimera juridiska risker kopplat till fastighetsägande.

Ur innehållet:  

  • Tillstånd för fastighetsutveckling, ex. bygglov och strandskyddsdispens
  • Hur du säkerställer den egna verksamhetens regelefterlevnad
  • Juridiska risker kopplade till fastighetsägande
  • Fastighetsägarens miljöansvar
  • Ansvaret för att förebygga olyckor och ohälsosamma förhållanden


Seminariet passar fastighetsägare, konsulter, fastighetsförvaltare och jurister som vill få en grundlig genomgång över de regler som påverkar fastighetsägarens ansvar.

Datum
Fredag 15 november
Tid
08.00—10.00
Plats
Delta online via livestreaming
Pris
2 490,00 kr