Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Företagshemligheter – senaste praxis

För att information ska anses utgöra en företagshemlighet inom arbetsgivarens verksamhet krävs att arbetsgivaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig. Exakt vad som ligger i kravet kan vara svårt att tolka. Få en uppdatering på vad som har hänt sedan den nya lagen om företagshemligheter trädde i kraft för två år sedan.

Henrik Bengtsson
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi, specialiserad inom bland annat företagshemligheter och immaterialrätt. Har mångårig erfarenhet som ombud i proc... Mer…

Under detta seminarium går Henrik Bengtsson igenom vilken information som utgör företagshemligheter och vilka omständigheter som gör att så inte är fallet samt de huvudsakliga tvistefrågorna. Du får praktiska tips om hur anställningsavtal bör utformas och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. 

Ur innehållet:

  • Ny praxis
  • Vad utmärker den nya lagen
  • Vad er verksamhet bör se över
Datum
Torsdag 26 november
Tid
08.30—10.00
Online