Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Anställdas illojalitet och uppsägning

Hur ska arbetsgivaren agera när en anställd agerat illojalt på eller utanför arbetsplatsen? Och när utgör handlingen grund för uppsägning? Se till att du är uppdaterad kring senaste praxis och få vägledning kring hur dessa situationer hanteras regelrätt.

Föreläsare meddelas senare

Om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden i anställningsavtalet finns laglig grund för avsked. Utmaningen för arbetsgivaren är att veta var gränsen för lojalitet går. En felaktig uppsägning kan både leda till skadestånd och badwill för verksamheten.

Välkommen till ett seminarium om illojalitet som grund för uppsägning. Här får du veta hur du ska gå tillväga för att undvika en både dyr och krävande process, som dessutom kan skada verksamhetens rykte.

Ur innehållet:

  • Redogörelse av olika typfall  
  • Yttranden i sociala medier
  • Praxis från Arbetsdomstolen 
  • Rekommendationer för hur arbetsgivare bör agera  

Intyg på 1,5 utbildningstimmar utdelas vid efterfrågan. Seminariet startar kl. 08.25.

Datum
Tisdag 21 april
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr