Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Förtroendemissbruk och avskedande

Hur ska arbetsgivaren agera när en anställd missbrukat sitt förtroende och nyttjat uppdraget för egen vinning? Och när utgör handlingen grund för uppsägning? Se till att du är uppdaterad kring senaste praxis och få vägledning kring hur dessa situationer hanteras regelrätt.

Föreläsare meddelas senare

Om en arbetstagare grovt har åsidosatt sina åligganden i anställningsavtalet finns laglig grund för avsked. Utmaningen för arbetsgivaren är att veta var gränsen för förtroendemissbruk går. En felaktig uppsägning kan leda till skadestånd och oönskad badwill för organisationen.

Välkommen till ett seminarium om förtroendemissbruk och avskedande. På seminariet får du som deltagare en klar bild av hur dessa situationer hanteras regelrätt och vilka åtgärder arbetsgivare bör vidta för att undvika en både dyr och krävande process, som dessutom kan skada verksamhetens rykte.

Ur innehållet:

  • Redogörelse av typfallen  
  • Praxis från Arbetsdomstolen 
  • Rekommendationer för hur arbetsgivare bör agera  

Intyg på 1,5 utbildningstimmar utdelas vid efterfrågan. Seminariet startar kl. 08.25.

Datum
Tisdag 21 april
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr