Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Framtidsfullmakter – hantera jävssituationer

Sedan införandet 2017 har framtidsfullmakter blivit ett populärt dokument att upprätta för det fall att fullmaktsgivaren skulle förlora sin beslutsfråga. Men en felaktigt upprättad framtidsfullmakt kan leda till fel utfall och dyra tvister. En viktig frågeställning när det gäller framtidsfullmakter är också fullmakthavarens ställning i förhållande till fullmaktsgivaren – särskilt situationer där jävsfrågor uppkommer.

Emelie  Franzer
Emelie Franzer har utbildat sig genom Nationellt Centrum för Kvinnofrid och har därefter arbetat ideellt med kvinnojourer.  Idag är hon med och driver Elande... Mer…

Under detta seminarium om framtidsfullmakter får du som deltagare fördjupad kunskap om när en fullmaktshavare kan hamna i en jävsituation och i vilken utsträckning det är tillåtet att fullmaktshavaren rättshandlar i fullmaktsgivarens namn. Säkerställ att du känner till de mest avgörande frågorna vid upprättandet av framtidsfullmakter och undvik felaktiga beslut.

Ur innehållet:

  • Lojalitets- och samrådsplikt
  • Vanliga intressekonflikter
  • Hantering av jävssituationer

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Torsdag 27 augusti
Tid
11.30—13.00
Plats
ONLINE via live-länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.