Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Hållbar finansiering – vad händer på EU-nivå?

EU-kommissionen har presenterat en handlingsplan för hållbar finansiering i syfte att främja investeringar i hållbara projekt och tillgångar inom EU. 2020 infördes taxonomiförordningen som innebär en samordning på unionsnivå för att etablera tekniska standarder för att kunna jämföra finansiella produkter utifrån deras miljömässiga hållbarhet. Säkerställ att ni vet hur er verksamhet påverkas av regelverket.

Dennis Luttropp Hansson
Partner i Bank- och Finansgruppen vid Cirio Advokatbyrå
Senior Associate i Bank- och Finansgruppen vid Cirio Advokatbyrå

Under seminariet går Dennis Luttropp Hansson och Frida Karlsson vid Cirio Advokatbyrå igenom vad handlingsplanen och taxonomiförordningen innebär, vad som händer med lagstiftningsarbetet idag samt vad detta kan innebära i framtiden. Du får grundläggande förståelse för hur det Europeiska regelverket för hållbar finansiering utvecklar sig samt bättre förutsättningar att beakta hållbarhetsaspekten vid nya investeringar.

Ur innehållet:

  • Vad har EU för handlingsplan för hållbar finansiering?
  • Vad är taxonomiförordningen och vad får den för konsekvenser?
  • Vad händer på EU-nivå idag med arbetet för att främja hållbar finansiering?
  • Vad är gröna obligationer?

Följer advokatsamfundets riktlinjer för lärarledd utbildning

Datum
Torsdag 22 april
Tid
11.30—13.00
Online
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.