Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Hävning av entreprenadkontrakt – ny praxis

Vilken skyldighet har entreprenören att avhjälpa eventuella garantifel efter hävning? Och under vilka förutsättningar är en hävningsgrund obefogad? Undvik ekonomiska konsekvenser vid hävning – och eventuella entreprenadtvister.

Peter Degerfeldt
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå, specialiserad mot entreprenad- och konsulträtt.

Ofta innebär en felaktig hävning att parten blir skadeståndsskyldig, och inte sällan uppgår dessa skadestånd till miljonbelopp. Med utgångspunkt i ett nytt rättsfall går advokat Peter Degerfeldt igenom förutsättningarna för hävning av entreprenadavtal. Här får du en god förståelse för vad som är viktigt att tänka på i samband med en hävning och vad som avgör hävningsgrundernas giltighet.

Ur innehållet  

  • Senaste praxis  
  • Hävning vid väsentligt kontraktsbrott 
  • Regleringen i AB 04/ABT 06 
  • Värderingsmetoder av utfört arbete 

Vem bör gå på seminariet?

Entreprenörer, beställare, fastighetsjurister och övriga som arbetar med entreprenadprojekt.

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Frukost serveras från kl. 8.00. Seminariet startar 8.25.

Finns som webbinarium här

Datum
Fredag 27 mars
Tid
08.00—10.00
Plats
Mornington Hotell, Nybrogatan 53
Delta online
Det går även att delta via live-länk