Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Hinder och hindersersättning

Ofta hålls inte kontraktstiden för entreprenader på grund av påstådda hinder som entreprenören gör gällande. Vad är egentligen ett hinder enligt AB 04 och ABT 06? Och när föreligger rätt till tidsförlängning? Undvik att tidsförlängning eller hindersersättning medges trots att juridiska förutsättningar för detta inte uppfylls.

Madelene Andersson
Madelene Andersson är verksam inom entreprenad- och konsulträtt, vilket hon uteslutet arbetat med under de senaste åren. Hon företräder såväl beställare, ent... Mer…

Under seminariet går Madelene Andersson igenom klargörande beträffande hinder och hindersersättning utifrån ny praxis. Få en uppdatering på vad som utgör ett hinder enligt AB 04 och ABT 06, vilken formalia som måste uppfyllas, när tidsförlängning på grund av hinder föreligger och hur beräkning av hindersersättningen ska ske. Du får också kunskap om hur bevisbördan placeras och vilken slags bevisning som bör åberopas vid hinder och hindersersättning. 

Ur innehållet

  • Vad är egentligen ett hinder enligt AB 04 och ABT 06?
  • Formaliakrav 
  • När föreligger rätt till tidsförlängning?
  • När föreligger rätt till hindersersättning?
  • Hur ska tidsförlängning och hindersersättning beräknas?


Datum
Måndag 7 december
Tid
08.30—10.00
Plats
Online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.