Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

IT-avtal – utmaningar och fallgropar

En viktig del av digitaliseringsprocesser är att få fungerande avtal med de leverantörer som levererar tjänster och system. Om man inte lyckas få fungerade IT-avtal finns risk för att resultatet av ett projekt eller en tjänst inte motsvarar verksamhetens krav, otydlighet i prissättning och förseningar. Få en överblick över de viktigaste IT-avtalen och konkreta tips på hur du undviker de vanligaste fallgroparna.

Agne Lindberg
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi med 25 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom områdena IT-rätt, IT-avtal, immaterialrätt och outso... Mer…

Välkommen till ett seminarium där Agne Lindberg, en av landets ledande IT-jurister går igenom hur avtal kan formuleras för att bli så förutsägbara och flexibla som möjligt samt konkreta tips inför förhandlingar. Kursen behandlar avtal om IT-projekt, outsourcing av drift och förvaltning samt molntjänster. Få en inblick i det immaterialrättsliga skyddet och vad GDPR ställer för krav på avtalet.

Ur innehållet

  • Genomgång av IT-avtalstyper och viktiga begrepp
  • Projektavtalet – viktiga fallgropar att undvika
  • Tjänsteavtalet – hur formulerar man ett avtal om IT-tjänster
  • Molntjänster – viktiga regleringar och regelverk kring molntjänstavtal
  • GDPR och IT-avtal

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Du hittar webbinariet här

Datum
Tisdag 26 maj
Tid
08.00—10.00
Delta online
Det går att delta via live-länk