Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

It-driftsutredningen – utkontraktering och sekretessfrågor

Nu har delbetänkandet om utkontraktering av IT-drift kommit. Få en överblick av utredningens bedömningar avseende molntjänster och viktiga sekretessfrågor.

David Frydlinger
David är advokat och delägare på Cirio och har bl.a tjugo års erfarenhet av rådgivning inom frågor rörande IT, digitalisering och e-handel. 

Under detta live-seminarium går David Frydlinger, Managing Partner vid Cirio Advokatbyrå, igenom de centrala begreppen kring utkontraktering och kraven för att kunna bedriva en säker och kostnadseffektiv offentlig förvaltning. Du får bättre förutsättningar att avgöra lämpligheten i användande av molntjänster samt förståelse för vilka konsekvenser utredningens förslag kan få för inblandade aktörer.

Ur innehållet:

  • Centrala begreppen, IT-drift och utkontraktering, användning av molntjänster
  • Överföring av sekretess och tystnadsplikt
  • Frågan om röjandebegreppet
  • Konsekvenser för aktörerna


Datum
Torsdag 25 februari
Tid
08.30—10.00
Online

Seminarietillfället har passerat men finns tillgängligt att se on-demand. Med Lexnova Webbinarier får du tillgång till landets främsta juridiska experter i ett digitalt format som du kan ta del av så många gånger du vill.

Till webbinariet