Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Klander av skiljedom – så processar du framgångsrikt

Klandermålen har ökat i antal, vilket medfört en snabbt utvecklande rättstillämpning. Den som inte är à jour riskerar att få sin klandertalan avvisad eller att dra på sig ett personligt ansvar för rättegångskostnader. Se till att du är uppdaterad om ny praxis och hur du undviker vanliga misstag vid klander.

Simon Arvmyren
Simon Arvmyren är partner på Advokatfirman Delphi och specialiserad på skiljeförfaranden. Han har varit huvudombud i skiljetvister under ett antal skiljedoms... Mer…
Christopher Stridh
Christopher Stridh är senior associate på Advokatfirman Delphi och ingår i byråns arbetsgrupp för kommersiell tvistelösning. Christopher arbetar i huvudsak m... Mer…

Välkommen till ett seminarium där Simon Arvmyren och Christopher Stridh från Advokatfirman Delphi, redovisar hur du som processande jurist i skiljedomsförfaranden bör agera när du vill klandra en skiljedom.

Här får du höra om ny praxis från Högsta domstolen som visar på en lägre toleransnivå för ogrundade klander generellt. Du får dessutom praktiskt tillämpbara råd att beakta i situationer som behandlar ämnet.

Efter genomfört seminarium har du bättre möjlighet att avgöra vad som utgör relevant rättsfakta i mål och vilka grunder för klandertalan som kan leda till ett upphävande.  

Ur innehållet:

  • Regler gäller för klander och hur de påverkas de av HD:s senaste praxis 
  • Vad käranden och svaranden bör beakta i samband med klander av skiljedom  
  • När en klanderansökan avvisas utan att stämning utfärdas
  • När ombud åläggs personligt betalningsansvar


Intyg på 1,5 timmar utfärdas vid efterfrågan.

Frukost serveras från 8.00 . Seminariet startar 8.25.

Datum
Onsdag 11 mars
Tid
08.00—10.00
Plats
Humlegårdsgatan 14, Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr