Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Konkurrensklausuler i kommersiella avtal

Överträdelser av konkurrensklausuler kan leda till kostsamma vitestvister. Dessa är vanligt förekommande i flera avtalstyper. Se till att du har koll på allt ifrån tolkningsfrågor till överväganden vid formulering av konkurrensklausuler. På seminariet får du konkreta råd om hur du skriver konkurrensklausuler och vilka fallgropar du bör se upp med.

Henrik Bengtsson
Advokat och partner vid Advokatfirman Delphi, specialiserad inom bland annat företagshemligheter och immaterialrätt. Har mångårig erfarenhet som ombud i proc... Mer…

Advokat Henrik Bengtsson går igenom rättspraxis om kommersiella konkurrensklausuler. Du som deltagare får kunskap om vilka tolkningsprinciper som aktualiseras och hur en mängd andra relevanta frågor behandlats i tidigare tvister.

Ur seminariets innehåll

  • Typiska invändningar i tvister om konkurrensklausuler
  • Tolkningsprinciper
  • Vad är en överträdelse av en konkurrensklausul?
  • Vite – exklusiv påföljd eller inte?
  • Säkerhetsåtgärder vid överträdelser av konkurrensklausuler
  • Åsidosättande eller jämkning av konkurrensklausuler och jämkning av avtalsviten i konkurrensklausuler
  • Bevisbördefrågor
  • Överväganden vid formuleringen av konkurrensklausuler

Vem bör gå på seminariet

Seminariet riktar sig till affärsjurister och beslutsfattare som vill lära sig mer om hur man bör utforma konkurrensklausuler.

Datum
Fredag 15 november
Tid
11.00—13.00
Plats
Seminarium online via personlig live-länk
Pris
2 990,00 kr