Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Konkurrensverkets utökade befogenheter

Det s.k. ECN+ direktivet som implementeras den 4e februari 2021 innebär ingripande förändringar som påverkar företagen och deras ombud. Dessutom föreslås Konkurrensverket nu få beslutanderätt i fråga om konkurrensskadeavgift. Uppdatera dig om direktivets innebörd samt rättigheterna vid gryningsräder.

Per Karlsson
Advokat och grundare av Advokatfirman Per Karlsson & Co. Har arbetat med konkurrensrätt i 25 år som advokat, regeringstjänsteman och chefsjurist på Konku... Mer…
Tommy Pettersson
Advokat och Partner vid Advokatfirman Per Karlsson & Co. Tidigare partner under 25 år vid Mannheimer Swartling. Tommy är en av landets främsta experter i... Mer…

Välkommen till detta livesända seminarium om det s.k. ECN+ direktivet med advokaterna Per Karlsson och Tommy Pettersson vid Advokatfirman Per Karlsson & Co. En stor nyhet är att konkurrensmyndigheterna ska kunna ta med sig originalhandlingar från en platsundersökning. I EU-rättens dryga 50-åriga historia har det tidigare varit så att EU-kommissionen tagit kopior i samband med en gryningsräd i EU. I Sverige har kopiering skett sedan 1993 för Konkurrensverkets del. 

En annan omdebatterad fråga har gällt om Konkurrensverket haft rätt att ta med sig speglat digitalt material vid en platsundersökning till Konkurrensverkets lokaler, vilket föreslagits i en utredning. Det föranledde remisskritik. Därför utformades istället reglerna på det sättet att digitalt speglat material kunde tas med till Konkurrensverkets lokaler endast om företaget samtyckte till det. ECN+ direktivet innebär nu att Konkurrensverket självt kan bestämma att ta med sig det digitala materialet oaktat om samtycke finns eller ej.

Vid seminariet får du veta vilka de viktigaste förändringarna är i ljuset av den praxis och de metoder som gäller idag och hur det påverkar i praktiken.

Datum
Torsdag 5 november
Tid
08.30—10.00
Plats
Centralt i Stockholm
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.