Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Krisens påverkan på HR – risker och fallgropar

Under de senaste månaderna har nya arbetsuppgifter och direktiv från myndigheter haft stor påverkan på chefer och HR-avdelningar runt om i landet. Vi har därför valt att hålla ett extrainsatt online-seminarium med vår populära föreläsare Georg Frick om den pågående krisens effekter på arbetsmarknaden och om nya frågor att ta ställning till.

Georg Frick
Arbetsgivarkonsult, personalvetare och specialist på praktisk arbetsrätt.

Vilka är de bästa sätten att minska sina personalkostnader? Hur ska interna regler som är anpassade till krisen utformas? Och hur tillämpas de statliga stöden, som t ex korttidspermitteringar i olika bolag? 

Välkommen till ett praktiskt inriktat online-seminarium med arbetsrättsexperten Georg Frick. Här har du möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via vår live-chatt, så att du får nytta av seminariet i din verksamhet. Vi kommer att diskutera några exempel från verkligheten som handlar om interna rutiner för digitala möten, närvaroplikt och lojalitetsproblem.  Säkra ditt deltagande redan idag – och få information som hjälper dig här och nu!

På agendan:

  • Intro om det allmänna läget
  • Hantering av oro
  • Att spara personalkostnader
  • Kortidspermittering– för- och nackdelar
  • Frivillig lönesänkning
  • Uppsägningar pga arbetsbrist
  • Exempel från verkligheten 


Vem bör gå på seminariet?

HR, chefer, arbetsmiljöansvariga, arbetsgivare, jurister och advokater.


Online-seminarium – så här går det till

Det här är ett seminarium som kommer att sändas online. Du kommer dagen innan seminariet äger rum få en inbjudan med en personlig streaminglänk till seminariet. Du kommer ha möjlighet att ställa dina frågor till experterna i vår chattfunktion och följa presentationerna på skärmen. Varmt välkommen!

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Tisdag 16 juni
Tid
08.30—10.00
Plats
Livesändning via länk
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 490,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.