Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Krishantering för kommunala bolag

Minskad rörlighet i samhället och inställda evenemang innebär att många kommuner rapporterar om kris i offentligt drivna bolag. Vad innebär nuvarande situation för kommuner och dessa bolag? Hur kan skyldigheter och rättigheter parter emellan hanteras?

Föreläsare meddelas senare

Välkommen till ett seminarium om juridisk krishantering för kommunägda bolag och leverantörer. Du som deltagare kommer efter genomfört seminarium ha bättre förståelse för vilka medel som finns tillhands när utbrottet av coronaviruset påverkar kommunal verksamhet och anknutna företag. Under seminariet presenteras praktiska lösningar kring hur man kan ställa om i dagens läge, om olika typer av räddningspaket kan bli aktuella och vad som händer när kommunen inte längre har behov av viss typ av verksamhet.  

Ur innehållet

  • Vad gäller för olika företagsformer
  • Styrdokumenten
  • Räddningsinsatser

Vem bör gå på seminariet

Kommunjurister, lokala beslutsfattare, företagare

Intyg på 1,5 timmar utdelas vid efterfrågan.

Datum
Torsdag 27 augusti
Tid
08.00—10.00
Plats
Online via live-länk eller inspelat webbinarium
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.